Terugblik

 

In de afgelopen 15 jaar heeft "eindig laagland" laten zien dat ze literatuur opvat in brede zin.

 

Als bestuur hebben we ernaar gestreefd lezers, die een schrijver willen horen spreken over zijn werk, een gevarieerd aanbod te doen.

 

We luisterden naar een dichter, Tjitske Jansen, die de taal zo origineel en indringend hanteert, en naar Mirjam van Hengel die vertelde over de biografie die ze schreef over het echtpaar Vroman. We trokken uiteraard een volle zaal met Van Dis en met Geert Mak, die inging op zijn boek dat een expeditie door Amerika beschrijft in de voetsporen van John Steinbeck. We constateerden dat we met bepaalde schrijvers ook mannen trokken, zoals met Douwe Draaisma, de verpleeghuisarts Bert Keizer en Midas Dekkers. We probeerden over de grenzen te kijken met Judit Neurink die over Irak schrijft als journalist en als romancier en, weer al een aantal jaren geleden, met Cynthia McLeod, die het mooie, verfilmde boek ‘Hoe duur was de suiker’ schreef. Dicht bij huis bleven we met Eva Vriend die vertelde over haar onderzoek naar de pioniers in de nieuwe polders, een meeslepend en soms onthutsend verhaal.

Op vier scholen voor voortgezet onderwijs organiseerden we samen met de scholen ontmoetingen met schrijvers o.a. met Abdelkader Benali en Philip Huff. Het bleek voor veel leerlingen een interessante ervaring.

 

Literair genootschap "eindig laagland" hoopt er ook in de komende tijd voor te zorgen dat verschillende gebieden van literatuur aan bod komen. Suggesties voor literaire avonden nemen we serieus!

Disclaimer  |  Statuten  |  © eindiglaagland 2017  |  website: Doreen Pinkus