Bestuursleden:

 

Eefje van der Zalm (voorzitter)

Anthe de Vries-Kopmels (secretaris)

Kees Mandemakers (penningmeester)

Bep Lensen-Mandemaker

Jacqueline Visser-Westerbrink (vice-voorzitter)

Anneke Gieling-Hesseling

Mario Kramer

 

 

 

Het ontstaan van literair genootschap

"eindig laagland"

 

In 1976 kwamen de eerste 25 gezinnen naar Almere. Nu, in 2015, heeft Almere bijna 200.000 inwoners, verspreid over de verschillende kernen.

 

In Almere Haven begon het allemaal, veel kwam tot stand en sommige dingen bleven tot op de dag van vandaag onvoltooid: het "Kasteel" als ultiem voorbeeld.

 

In het begin van deze eeuw filosofeerden drie heren in Galerie De Cirkel, gehuisvest in Corrosia op de Markt in Haven, over het initiëren van culturele activiteiten. Er stond hun een soort sociëteit voor ogen, waarvoor ze onmiddellijk al een toepasselijke naam bedacht hadden: "eindig laagland", want de polder, ingeperkt door dijken, was niet als het laagland in het gedicht Herinnering aan Holland van Hendrik Marsman: oneindig. De heren waren tevreden, maar een van hen verdween en tot oprichting van een cultureel gezelschap kwam het niet. Wel organiseerde Galerie de Cirkel een lezing van Marion Bloem en werd er tevens werk van haar geëxposeerd. Helaas ging de galerie failliet.

 

Het idee was echter geboren en de naam was er immers al. De bibliotheek en de dichtersvereniging Aldichter voerden het plan uit: het literair genootschap "eindig laagland" werd opgericht.

 

Elly Linzel was de eerste en tot nu toe enige voorzitter van het genootschap. Door haar enthousiasme en doorzettingsvermogen veroverde "eindig laagland" zich een plek in het culturele leven van Almere. Veel geïnteresseerden in literatuur in brede zin, waaronder menig leesclublid, bezochten de literaire avonden op verschillende locaties in Almere.

 

Elly Linzel heeft onlangs het stokje overgedragen aan een nieuwe voorzitter, Eefje van der Zalm. Verder is het bestuur versterkt met enkele nieuwe bestuursleden, die voortvarend te werk zijn gegaan: waarvan deze website het duidelijke bewijs is!

 

Almere, september 2015

Disclaimer  |  Statuten  |  © eindiglaagland 2017  |  website: Doreen Pinkus